Може да направите поръчка през тук:

задължително напишете номера на каледара, или сувенира, които сте се избрали и колко броя желаете
може да ползвате платформи за сплоделяне на повече файлове като (Google Drive, DOX, We Transfer, и др.)
напишете НЕ ако не желаете да има надпис