може да ползвате платформи за сплоделяне на повече файлове като (Google Drive, DOX, We Transfer, и др.)
ако ползвате АБВ поща, игнорирайте грешката